Terms and Policies
Agreement and terms of use Evenus

This Agreement regulates the relations between the Administration of the information resource «Evenus» and an individual who seeks and disseminates information on this resource.

Information resource «Evenus» not a mass media, the Administration of a resource does not edit the information posted and is not responsible for its content.

A user posting information on the resource «Evenus», independently represents and protects its interests arising in connection with the placement of the specified information, in relations with third parties.Regulamin serwisu internetowego evenus oraz aplikacji evenus app jako jednego serwisu.Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje warunki wraz z założeniem konta oraz zobowiązuje się przestrzegać regulaminu serwisu internetowego oraz aplikacji Evenus.


1. Używanie aplikacji Evenus app oraz strony internetowej Evenus.eu Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i ma ukończone 18 lat.


Serwis internetowy oraz aplikacja Evenus jako narzędzie do dobrowolnego zamieszczania informacji i kontaktowania się są powiązane i nie mogą działać niezależnie.


2. Użytkownik nie może.


- Nawoływać do nienawiści. - Spamować. - Umieszczać materiałów pornograficznych. - Podszywać się pod inne osoby. - Ingerować w system zabezpieczeń serwisu. - Rozsyłać wirusów, plików niebezpiecznych dla innych użytkowników. - Stosować mowy nienawiści, rasizmu. - Upubliczniać materiałów pirackich.


3. Informacje o użytkowniku.


Użytkownicy podczas rejestracji muszą podać: Imię, nazwę użytkownika, adres email, hasło, płeć. Dane mogą różnić się od stanu prawdziwego rejestrującego się użytkownika. Serwis nie prowadzi weryfikacji.


4. Informacje zarejestrowanego użytkownika.


Wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników są zapisywane i przetrzymywane w bazach danych. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzaną treść. Dane nie są upublicznianie a ich przetrzymywanie ma charakter poprawnego działania serwisu oraz aplikacji.


W wypadku prośby przekazania informacji, danych, IP użytkowników przez organy ścigania właściciel serwisu jest zobowiązany takie dane przekazać.


5. Kontakt.


Serwis umożliwia usługę kontaktowania się użytkownika z administratorami serwisu poprzez kontakt emailowy. Treść musi być zgodna z punktem 2 regulaminu. Użytkownik oraz gość kontaktujący się wyraża zgodę na automatycznie wygenerowaną odpowiedź na podany adres email oraz na otrzymanie informacji zwrotnej od serwisu.


6. Raportowanie i moderowanie.


Użytkownicy mają możliwość zgłaszania kont i treści upublicznianej przez użytkowników. Jeśli zgłoszenie ma charakter inny niż podane w punkcie 2. Moderacja będzie indywidualnie rozstrzygać czy doszło do nadużyć serwisu.


7. Problemy z działaniem serwisu


Problemy i opinie można kierować do administracji serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu i aplikacji na urządzeniach mobilnych.


8. Usługi płatne w aplikacji.


Pobieranie aplikacji i korzystanie z niej oraz serwisu jest darmowe. Istnieje możliwość płatnych zmian oraz kupowania określonych usług w aplikacji o czym użytkownik jest poinformowany.


9. Usuwanie danych


Użytkownik może dezaktywować konto oraz usuwać informacje wprowadzone podczas użytkowania na swoim profilu. Nie jest możliwe całkowite usunięcie wszystkich wprowadzonych danych do bazy.


Właściciel Evenus zastrzega sobie prawo do usunięcia treści w usługach, danych bez podania przyczyny.


10. Spory


Serwis nie udziela się w sporach pomiędzy użytkownikami.


11. Zmiany w regulaminie


O wszelkich zmianach w regulaminie oraz serwisie użytkownik będzie informowany poprzez powiadomienie.


O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.